Searchlighttech.com
Home Vendor Log In Register Site Map Contact Us
Searchlighttech.com is the virtual warehouse for buying and selling computer equipment
  Home • Touchstone Systems

     Searching For 
    Advanced Search

Touchstone Systems's Inventory
1 - 1595 - 3189 - 4783 - 6377 - 7971 - 9565 - 11159 - 12753 - 14347 - 15941 - 17535 - 19129 - 20723 - 22317 - 23911 - 25505 - 27099 - 28693 - 30287 - 31881 - 33475 - 35069 - 36663 - 38257 - 39851 - 41445 - 43039 - 44633 - 46227 - 47821 - 49415 - 51009 - 52603 - 54197 - 55791 - 57385 - 58979 - 60573 - 62167 - 63761 - 65355 - 66949 - 68543 - 70137 - 71731 - 73325 - 74919 - 76513 - 78107 - 79701 - 81295 - 82889 - 84483 - 86077 - 87671 - 89265 - 90859 - 92453 - 94047 - 95641 - 97235 - 98829 - 100423 - 102017 - 103611 - 105205 - 106799 - 108393 - 109987 - 111581 - 113175 - 114769 - 116363 - 117957 - 119551 - 121145 - 122739 - 124333 - 125927 - 127521 - 129115 - 130709 - 132303 - 133897 - 135491 - 137085 - 138679 - 140273 - 141867 - 143461 - 145055 - 146649 - 148243 - 149837 - 151431 - 153025 - 154619 - 156213 - 157807 - 159401 - 160995 - 162589 - 164183 - 165777 - 167371 - 168965 - 170559 - 172153 - 173747 - 175341 - 176935 - 178529 - 180123 - 181717 - 183311 - 184905 - 186499 - 188093 - 189687 - 191281 - 192875 - 194469 - 196063 - 197657 - 199251 - 200845 - 202439 - 204033 - 205627 - 207221 - 208815 - 210409 - 212003 - 213597 - 215191 - 216785 - 218379 - 219973 - 221567 - 223161 - 224755 - 226349 - 227943 - 229537 - 231131 - 232725 - 234319 - 235913 - 237507 - 239101 - 240695 - 242289 - 243883 - 245477 - 247071 - 248665 - 250259 - 251853 - 253447 - 255041 - 256635 - 258229 - 259823 - 261417 - 263011 - 264605 - 266199 - 267793 - 269387 - 270981 - 272575 - 274169 - 275763 - 277357 - 278951 - 280545 - 282139 - 283733 - 285327 - 286921 - 288515 - 290109 - 291703 - 293297 - 294891 - 296485 - 298079 - 299673 - 301267 - 302861 - 304455 - 306049 - 307643 - 309237 - 310831 - 312425 - 314019 - 315613 - 317207 - 318801 - 320395 - 321989 - 323583 - 325177 - 326771 - 328365 - 329959 - 331553 - 333147 - 334741 - 336335 - 337929 - 339523 - 341117 - 342711 - 344305 - 345899 - 347493 - 349087 - 350681 - 352275 - 353869 - 355463 - 357057 - 358651 - 360245 - 361839 - 363433 - 365027 - 366621 - 368215 - 369809 - 371403 - 372997 - 374591 - 376185 - 377779 - 379373 - 380967 - 382561 - 384155 - 385749 - 387343 - 388937 - 390531 - 392125 - 393719 - 395313 - 396907

1594 Items
2PS09012S43G28191INFINEON 
2PS09017E33G28215INFINEON 
2PS09017E33G30909INFINEON 
2PS12006E33G28993INFINEON 
2PS1200R12KS4-4G-VINFINEON TECHNOLOGIES 
2PS12012E33G27261INFINEON 
2PS12012E33G30249INFINEON 
2PS12012S44G26781INFINEON 
2PS12017E34G28217INFINEON 
2PS12017E34G28476INFINEON 
2PS16006E34G28996INFINEON 
2PS16012E34G26571INFINEON 
2PS16012E34G30904INFINEON 
2QG-00003MICROSOFT 
2QG-00003P1MICROSOFT 
2QG-00003P10MICROSOFT 
2QG-00003P100MICROSOFT 
2QG-00003P1000MICROSOFT 
2R5TPE1000MFPANASONIC ELECTRIC WORKS 
2R5TPE330M9PANASONIC ELECTRIC WORKS 
2R5TPE330MCPANASONIC ELECTRIC WORKS 
2R5TPE470M9PANASONIC ELECTRIC WORKS 
2RS1-03-GADAMTECH 
2S102ATI 
2S6A31DUCOMMUN 
2SA1012L-Y-TF3-TUTC 
2SA1012-YTOSHIBA 
2SA1013-OTOSHIBA 
2SA1015-GR(SP.F.T)TOSHIBA 
2SA1015-GR(T2SPF.T)TOSHIBA 
2SA1015-GR(TE2.F.TTOSHIBA 
2SA1015-GR(TPE2.F)TOSHIBA 
2SA1015-GR-APMCC 
2SA1015-GR-BPMCC 
2SA1015L-GR-T92-BUTC 
2SA1015-YTOSHIBA 
2SA1015-Y(SP.F.T)TOSHIBA 
2SA1015-Y(T2SP.F.TTOSHIBA 
2SA1015-Y(TE2.F.T)TOSHIBA 
2SA1015-YTTOSHIBA 
2SA1020L-Y-T9N-BUTC 
2SA1020RLRAONSEMI 
2SA1020RLRAON SEMICONDUCTOR 
2SA1020RLRAGONSEMI 
2SA1020RLRAGON SEMICONDUCTOR 
2SA1020YTOSHIBA 
2SA1020-Y(F.M)TOSHIBA 
2SA1020-Y(TE6.F.M)TOSHIBA 
2SA1036KT146QROHM 
2SA1036KT146RROHM 
2SA1037AKFRAT146RROHM 
2SA1037AKT146QROHM 
2SA1037AKT146RROHM 
2SA1037AKT146SROHM 
2SA1048-GRTOSHIBA 
2SA1048-YTOSHIBA 
2SA1048-Y(TE4)TOSHIBA 
2SA1121SCTL-E-QRENESAS 
2SA1145-Y(F.M)TOSHIBA 
2SA1145-Y-TE6.F.-M-Z1TOSHIBA 
2SA1162-GR(T5L.F.TTOSHIBA 
2SA1162-GR(TE85L.F)TOSHIBA 
2SA1162GRT(TLSPFF.TTOSHIBA 
2SA1162S-GR.LF(DTOSHIBA 
2SA1162S-Y.LF(DTOSHIBA 
2SA1162-Y(T5L)TOSHIBA 
2SA1162-Y(T5L.F.TTOSHIBA 
2SA1162-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SA1163-GR(TE85L.FTOSHIBA 
2SA1179N6-CPA-TB-EONSEMI 
2SA1182-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SA1182-Y(TE85R.F)TOSHIBA 
2SA1201-Y(TE12L.CFTOSHIBA 
2SA1203-Y(TE12L)TOSHIBA 
2SA1213-Y(T2LTETZFTOSHIBA 
2SA1213-Y(TE12R)TOSHIBA 
2SA1216YSANKEN POWER SYSTEM 
2SA1225-Y(6L1ST.NQ)TOSHIBA 
2SA1226RENESAS 
2SA1235A-T112-1FIDC 
2SA1241-Y(T6L1.NQ)TOSHIBA 
2SA1242-Y(Q)TOSHIBA 
2SA1244-Y(T6L1.NQ)TOSHIBA 
2SA1255-Y(TE85L)TOSHIBA 
2SA1263/2SC3180N-OTOSHIBA 
2SA1265/2SC3182N-OTOSHIBA 
2SA1265/2SC3182N-RTOSHIBA 
2SA1294SANKEN POWER SYSTEM 
2SA1295SANKEN POWER SYSTEM 
2SA1298-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SA1298-Y(TE85R)TOSHIBA 
2SA1300-GRTOSHIBA 
2SA1300-GR(F.T)TOSHIBA 
2SA1301/2SC3280-OTOSHIBA 
2SA1304/2SC3296TOSHIBA 
2SA1312-BL(TE85L.FTOSHIBA 
2SA1312-GR(TE85L.FTOSHIBA 
2SA1313-Y(TE85L)FTOSHIBA 
2SA1315-Y(TPE6)TOSHIBA 
2SA1317T-ACONSEMI 
2SA1320TOSHIBA 
2SA1357-YTOSHIBA 
2SA1358-YTOSHIBA 
2SA1358-Y(Q)TOSHIBA 
2SA1359-YTOSHIBA 
2SA1362-GR(T5L.F.TTOSHIBA 
2SA1362-GR(TE85L.F)TOSHIBA 
2SA1362-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SA1371E-AESANYO 
2SA1381CSTUFAIRCHILD 
2SA1381DSTUFAIRCHILD 
2SA1381ESTUFAIRCHILD 
2SA1381FSTUFAIRCHILD 
2SA1386SANKEN POWER SYSTEM 
2SA1408(LB.SAN-2)TOSHIBA 
2SA1412-AZRENESAS ELECTRONICS AMERICA 
2SA1413-AZ/KWRENESAS 
2SA1413-Z-E1-AZRENESAS 
2SA1413-Z-E1-KWRENESAS 
2SA1415S-TD-EONSEMI 
2SA1418S-TD-EONSEMI 
2SA1428-Y.T2F(MTOSHIBA 
2SA1431-Y.T2F(JTOSHIBA 
2SA1431-Y.T2F(MTOSHIBA 
2SA1432-O?F?TOSHIBA 
2SA1464-T1B-A Y13RENESAS 
2SA1480-ESANYO 
2SA1507SONSEMI 
2SA1507SON SEMICONDUCTOR 
2SA1552S-TL-EONSEMI 
2SA1553-OTOSHIBA 
2SA1576AT106QROHM 
2SA1576AT106RROHM 
2SA1576AT106SROHM 
2SA1576UBTLRROHM 
2SA1577GZT106QROHM 
2SA1577T106QROHM 
2SA1577T106RROHM 
2SA1586-GR(T5L.F)TOSHIBA 
2SA1586-GR(TE85L.FTOSHIBA 
2SA1586-GR.LF(TTOSHIBA 
2SA1586-GR-T5L.F.HTOSHIBA 
2SA1586SU-GR.LF(DTOSHIBA 
2SA1586-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SA1586-Y.LF(TTOSHIBA 
2SA1587-GR(TE85L.FTOSHIBA 
2SA1588-GR(TE85L.FTOSHIBA 
2SA1588-Y(T5L.F.H)TOSHIBA 
2SA1608-T1-A Y13RENESAS 
2SA1621-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SA1680TOSHIBA 
2SA1680(TPE6)TOSHIBA 
2SA1706S-ANON SEMICONDUCTOR 
2SA1707S-ANONSEMI 
2SA1707S-ANON SEMICONDUCTOR 
2SA1709S-ANONSEMI 
2SA1709T-ANONSEMI 
2SA1721-O(TE85L.F)TOSHIBA 
2SA1727TLQROHM 
2SA1736(TE12L.F)TOSHIBA 
2SA1744-AZ KWRENESAS 
2SA1759T100PROHM 
2SA1761/2SC4604TOSHIBA 
2SA1774ON SEMICONDUCTOR 
2SA1774EBTLQROHM 
2SA1774GON SEMICONDUCTOR 
2SA1774GONSEMI 
2SA1774T1ONSEMI 
2SA1774T1GON SEMICONDUCTOR 
2SA1774T1GONSEMI 
2SA1774TLONSEMI 
2SA1774TLQROHM 
2SA1774TLRONSEMI 
2SA1774TLRROHM 
2SA1774TLSROHM SEMICONDUCTOR 
2SA1797GT100QROHM 
2SA1797T100PROHM 
2SA1797T100QROHM 
2SA1812T100QROHM 
2SA1832-GR(T5L.F.TTOSHIBA 
2SA1837(F.M)TOSHIBA 
2SA1837/2SC4793TOSHIBA 
2SA1837L-TF3-TUTC 
2SA1869-Y(Q)TOSHIBA 
2SA1900T100QROHM 
2SA1900T101QROHM 
2SA1930(Q.M)TOSHIBA 
2SA1930/2SC5171(Q.M)TOSHIBA 
2SA1941/2SC5198-O(S1.X.S)TOSHIBA 
2SA1941-OTOSHIBA 
2SA1941-O(Q)TOSHIBA 
2SA1941-O(Q.T)TOSHIBA 
2SA1941-O(S1.X.S)TOSHIBA 
2SA1942/2SC5199-OTOSHIBA 
2SA1943/2SC5200TOSHIBA 
2SA1943N(S1.X.S)TOSHIBA 
2SA1943N/2SC5200N(S1.X.S)TOSHIBA 
2SA1943-O(AC.Q)TOSHIBA 
2SA1943-O(Q)TOSHIBA 
2SA1943-O(Q)/2SC5200-O(Q)TOSHIBA 
2SA1943OTUFAIRCHILD 
2SA1943RTUFAIRCHILD 
2SA1952TLQROHM 
2SA1955-A(TE85L.F)TOSHIBA 
2SA1955F-B(TPL3)TOSHIBA 
2SA1962-O(Q)TOSHIBA 
2SA1962OTUFAIRCHILD 
2SA1962RTUFAIRCHILD 
2SA1971(TE12L.F)TOSHIBA 
2SA1980SFYAUK 
2SA1980ULAUKCONNECT 
2SA1987-O(Q)TOSHIBA 
2SA2018TLROHM 
2SA2029GT2LRROHM 
2SA2029T2LQROHM 
2SA2029T2LRROHM 
2SA2030T2LROHM 
2SA2039-TL-EONSEMI 
2SA2040-TL-EONSEMI 
2SA2040-TL-EON SEMICONDUCTOR 
2SA2049T100RROHM 
2SA2056(TE85L.F)TOSHIBA 
2SA2058-TE85L.FTOSHIBA 
2SA2059(TE12L)TOSHIBA 
2SA2059(TE12L.F)TOSHIBA 
2SA2059TTOSHIBA 
2SA2060(TE12L.F)TOSHIBA 
2SA2061(TE85L.F)TOSHIBA 
2SA2066(TE12L.F)TOSHIBA 
2SA2070(TE12L.F)TOSHIBA 
2SA2071T100QROHM 
2SA2072TLQROHM 
2SA2088T106QROHM 
2SA2090TLQROHM 
2SA2092TLQROHM 
2SA2094TLQROHM 
2SA2097(TE16L1.NQ)TOSHIBA 
2SA2119KT146ROHM 
2SA2119KT146RROHM 
2SA2121-O(Q)TOSHIBA 
2SA2124-TD-EONSEMI 
2SA2124-TD-EON SEMICONDUCTOR 
2SA2154CT-GR(L3A.ETOSHIBA 
2SA2154MFV-Y(TPL3)TOSHIBA 
2SA5198-O (Q)TOSHIBA 
2SA562TM-O(TE2)TOSHIBA 
2SA562TM-Y(F.T)TOSHIBA 
2SA608F-NP-AA-DSANYO 
2SA673ACTZ-E-QRENESAS 
2SA673CTOSHIBA 
2SA673PC26-QRENESAS 
2SA684L-R-T9N-KUTC 
2SA733L-P-T92-BUTC 
2SA733QNECELEC 
2SA812B-T1B-A M6RENESAS 
2SA812B-T1B-AT/M6RENESAS 
2SA812-T1B-A-M6RENESAS 
2SA844DTZ-E-QRENESAS 
2SA935-R-T103ROHM 
2SA949-O(F.M)TOSHIBA 
2SA950-YTOSHIBA 
2SA950-Y(F.T)TOSHIBA 
2SA950-Y(TE2)TOSHIBA 
2SA950-Y(TE2.F.T)TOSHIBA 
2SA952LTNECELEC 
2SA965-O(F.M)TOSHIBA 
2SA965-Y(TE6.F.M)TOSHIBA 
2SA970-GR(F)TOSHIBA 
2SA970-GR(F.T)TOSHIBA 
2SAR293PGZET100ROHM 
2SAR523MT2LROHM 
2SAR533DTLROHM 
2SAR533PT100ROHM 
2SAR552PGZET100ROHM 
2SAR552PT100ROHM 
2SAR553PGZET100ROHM 
2SAR553PGZET100PROHM 
2SB 772-AZRENESAS 
2SB1002CJTL-ERENESAS 
2SB1015-YTOSHIBA 
2SB1109C-T-KHRENESAS 
2SB1115-T1-AYRENESAS 
2SB1119S-TD-ESANYO 
2SB1123S-TD-EON SEMICONDUCTOR 
2SB1123T-TD-EONSEMI 
2SB1124T-TD-EONSEMI 
2SB1132FD5T100RROHM 
2SB1132T100QROHM 
2SB1132T100RROHM 
2SB1181TLRROHM 
2SB1182TLQROHM 
2SB1182TLRROHM 
2SB1184TLROHM 
2SB1184TLQROHM 
2SB1184TLRROHM 
2SB1188FRAT100RROHM SEMICONDUCTOR 
2SB1188GT100RROHM 
2SB1188Q-13DIODES 
2SB1188T100QROHM 
2SB1188T100RROHM 
2SB1197KGZT146RROHM 
2SB1197KT146QROHM 
2SB1197KT146RROHM 
2SB1198KFRAT14ROHM 
2SB1198KT146RROHM 
2SB1201S-TL-EONSEMI 
2SB1202T-TL-ESANYO 
2SB1204S-TL-EONSEMI 
2SB1205T-ESANYO 
2SB1215S-EONSEMI 
2SB1215S-EON SEMICONDUCTOR 
2SB1215S-TL-EONSEMI 
2SB1215S-TL-EON SEMICONDUCTOR 
2SB1216S-EONSEMI 
2SB1216S-EON SEMICONDUCTOR 
2SB1218APANASONIC 
2SB1218ARLPANASONIC 
2SB1218KRLPANASONIC 
2SB1236ATV2PROHM 
2SB1240TV2RROHM 
2SB1260T100QROHM 
2SB1260T100RROHM 
2SB1261-AZ KRENESAS 
2SB1261-AZ KWRENESAS 
2SB1273-RSANYO 
2SB1275TLPROHM 
2SB1302S-TD-EONSEMI 
2SB1302S-TD-EON SEMICONDUCTOR 
2SB1316TLROHM 
2SB1326-R-TV2ROHM 
2SB1326TV2RROHM 
2SB1375(CLARION.F)TOSHIBA 
2SB1375(CLARION.FMTOSHIBA 
2SB1386L-R-AB3-RUTC 
2SB1386T100QROHM 
2SB1386T100RROHM 
2SB1412R-TP-HFMCC 
2SB1412TLQROHM 
2SB1412TLRROHM 
2SB1424T100QROHM 
2SB1424T100RROHM 
2SB1560SANKEN POWER SYSTEM 
2SB1561T100QROHM SEMICONDUCTOR 
2SB1561T100QROHM 
2SB1568ROHM 
2SB1568FU6ROHM 
2SB1590KT146QROHM 
2SB1689T106ROHM 
2SB1690KT146ROHM SEMICONDUCTOR 
2SB1690TLROHM 
2SB1694T106ROHM 
2SB1695KT146ROHM 
2SB1698T100ROHM 
2SB1707TLROHM 
2SB1708TLROHM 
2SB1709TLROHM 
2SB1732TLROHM 
2SB315ACONCEPT 
2SB315A-FF1200R17KE3_B2CONCEPT 
2SB315A-FF800R12KE3CONCEPT 
2SB315A-FF800R17KF6CONCEPT 
2SB315BCONCEPT 
2SB315B-CM1200DC-34NCONCEPT 
2SB315B-FF1200R17KE3_B2CONCEPT 
2SB315B-FF800R12KE3CONCEPT 
2SB315B-FF800R17KF6CONCEPT 
2SB554/2SD424-OTOSHIBA 
2SB561CTZ-QRENESAS 
2SB647C-ERENESAS 
2SB647CTZ-ERENESAS 
2SB647CTZ-QRENESAS 
2SB649A TO126ROHM 
2SB649AL-C-T60-KUST 
2SB686-OTOSHIBA 
2SB688-OTOSHIBA 
2SB772STM 
2SB772-AZ/PRENESAS 
2SB772-AZ/PMWRENESAS 
2SB772-AZ/QRENESAS 
2SB772L-P-T60-KUTC 
2SB772L-P-T6C-KUST 
2SB772PRENESAS 
2SB772P(TO-126)NECELE 
2SB772QNECELEC 
2SB772SL-P-AA3-RUTC 
2SB772SL-P-AB3-RUTC 
2SB798-T1-ARENESAS 
2SB834-YTOSHIBA 
2SB857C-ERENESAS 
2SB861C-ERENESAS 
2SB861C-E-QRENESAS 
2SC 2570A-ARENESAS 
2SC 3357-T1-ARENESAS 
2SC 5336-T1-AZRENESAS 
2SC0106T2Z0ENG-12CONCEPT 
2SC0108T2A0-17CONCEPT 
2SC0108T2A0-17INFINEON 
2SC0108T2D0-07CONCEPT 
2SC0435T2A0-17CONCEPT 
2SC0435T2E0-17CONCEPT 
2SC0535T2A0-33CONCEPT 
2SC0650PCONCEPT 
2SC0650P2A0-17CONCEPT 
2SC0650P2C0-17CONCEPT 
2SC1009A-T1B-ARENESAS 
2SC1213ACTZ-ERENESAS 
2SC1213ACTZ-E-QRENESAS 
2SC1384L-R-T9N-KUTC 
2SC1514TOSHIBA 
2SC1623B-T1B-A L6RENESAS 
2SC1623-L6-TPMCC 
2SC1623-T1B-ARENESAS 
2SC1623-T1B-A L6RENESAS 
2SC1623-T1B-A L7RENESAS 
2SC1627A-YTOSHIBA 
2SC1627-YTOSHIBA 
2SC1637TOSHIBA 
2SC1675LNECELEC 
2SC1675MNECELEC 
2SC1740STPQROHM 
2SC1815GRTOSHIBA 
2SC1815-GR(SP.F.T)TOSHIBA 
2SC1815-GR(TE2.F.TTOSHIBA 
2SC1815-GR-APMCC 
2SC1815-GR-BPMCC 
2SC1815L-GR-T92-BUTC 
2SC1815L-GR-T92-KUST 
2SC1815-YTOSHIBA 
2SC1815-Y(T2CANO.FTOSHIBA 
2SC1815-Y(TGPE2.F)TOSHIBA 
2SC1815-Y(TPE2.F)TOSHIBA 
2SC1906TZ-E-QRENESAS 
2SC1921HITIITE 
2SC1921TZ-QRENESAS 
2SC1959-OTOSHIBA 
2SC1959-Y(TE2.F.T)TOSHIBA 
2SC2026NECELEC 
2SC2120-OTOSHIBA 
2SC2120-O(TE2.F.T)TOSHIBA 
2SC2120-Y(F.T)TOSHIBA 
2SC2223-T1B-A/F13RENESAS 
2SC2229-OTOSHIBA 
2SC2229-O(F.M)TOSHIBA 
2SC2229-O(TE6)TOSHIBA 
2SC2229-Y(TE6)TOSHIBA 
2SC2229-Y(TE6.F.M)TOSHIBA 
2SC2230A-YTOSHIBA 
2SC2230-YTOSHIBA 
2SC2235-YTOSHIBA 
2SC2235-Y(T6CANOFMTOSHIBA 
2SC2235-Y(TE6.F.M)TOSHIBA 
2SC2236-OTOSHIBA 
2SC2236-Y?TE6.F.M?TOSHIBA 
2SC2240-GR(F)TOSHIBA 
2SC2314FONSEMI 
2SC2383-YTOSHIBA 
2SC2383-Y(F.M)TOSHIBA 
2SC2383-YTE6FMTOSHIBA 
2SC2411KT146QROHM 
2SC2411KT146RROHM 
2SC2412KGZT146QROHM 
2SC2412KGZT146RROHM 
2SC2412KT146QROHM 
2SC2412KT146RROHM 
2SC2412KT146SROHM 
2SC2458-GR(F)TOSHIBA 
2SC2458-YTOSHIBA 
2SC2462LDTL-E-QRENESAS 
2SC2500-BTOSHIBA 
2SC2555(BS)TOSHIBA 
2SC2570ANECELEC 
2SC2610TZ-E-QRENESAS 
2SC2618RCTL-ERENESAS 
2SC2625-34SCQFUJISEMI 
2SC2625-34SCQ-PFUJISEMI 
2SC2655L-Y-T9N-BUTC 
2SC2655-O(TE6.F.M)TOSHIBA 
2SC2655-Y(F.M)TOSHIBA 
2SC2655-YTE6FMTOSHIBA 
2SC2669-OTOSHIBA 
2SC2669-YTOSHIBA 
2SC2688-AZ LRENESAS 
2SC2688KNECELEC 
2SC2705-Y(TPE6.F)TOSHIBA 
2SC2712-BL(T5L.F.TTOSHIBA 
2SC2712G-G-AE3-RUTC 
2SC2712-GR(T5L.F.TTOSHIBA 
2SC2712-GR(TE85L.FTOSHIBA 
2SC2712-GR(TLSPF.T)TOSHIBA 
2SC2712GT1GONSEMI 
2SC2712S-GRTOSHIBA 
2SC2712S-YTOSHIBA 
2SC2712S-Y.LF(DTOSHIBA 
2SC2712-Y(T5L.F.T)TOSHIBA 
2SC2712-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC2712-Y(TLSPF.T)TOSHIBA 
2SC2712-Y.LF(TTOSHIBA 
2SC2713-BLTOSHIBA 
2SC2713-BL(TE85L.FTOSHIBA 
2SC2713-GR(TE85L.FTOSHIBA 
2SC2714-O(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC2714OTTOSHIBA 
2SC2714-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC2717(F)TOSHIBA 
2SC2733H01RENESAS 
2SC2733HTR-QRENESAS 
2SC2734GTR-E-QRENESAS 
2SC2735JTL-E-QRENESAS 
2SC2753(TPE2)TOSHIBA 
2SC2785TOSHIBA 
2SC2812N6-CPA-TB-EONSEMI 
2SC2859-Y(T5L.F.T)TOSHIBA 
2SC2859-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC2873YTOSHIBA 
2SC2873-Y(T2LTETZFTOSHIBA 
2SC2873-Y(TE12L.CFTOSHIBA 
2SC2873-Y(TE12L.F)TOSHIBA 
2SC2873-Y(TE12L.ZCTOSHIBA 
2SC2878-B(TPE2.F)TOSHIBA 
2SC2881-Y(TE12L.CFTOSHIBA 
2SC2881-Y(TE12L.ZCTOSHIBA 
2SC2883-Y(TE12L.CFTOSHIBA 
2SC2899V-KHRENESAS 
2SC2982(TE12L)TOSHIBA 
2SC3052-T112-1FIDC 
2SC3052-T112-1FISAHAYA 
2SC3112-B(T2WMATUFTOSHIBA 
2SC3112-B(TPE2.F)TOSHIBA 
2SC3123(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC3150MROHM 
2SC3246-T111-GIDC 
2SC3263SANKEN POWER SYSTEM 
2SC3265-O(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC3265-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC3265-Y(TE85R.F)TOSHIBA 
2SC3279-MTOSHIBA 
2SC3295-B(TE85L)TOSHIBA 
2SC3303-Y(Q)TOSHIBA 
2SC3303-Y(T6L1.NQ)TOSHIBA 
2SC3310TOSHIBA 
2SC3320SCQ-PFUJISEMI 
2SC3324-BL(TE85L.FTOSHIBA 
2SC3324-GR(TE85L.FTOSHIBA 
2SC3325-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC3326-A(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC3326-A/B (TE85L.F)TOSHIBA 
2SC3326-B(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC3328-Y(TPE6)TOSHIBA 
2SC3330-T-ACSANYO 
2SC3330-U-ACSANYO 
2SC3332T-AAONSEMI 
2SC3346-YTOSHIBA 
2SC3356-R24RENESAS 
2SC3356-SOTROHM 
2SC3356-T1BRENESAS 
2SC3356-T1B-ARENESAS 
2SC3356-T1B-A(R25)RENESAS 
2SC3356-T1B-A/RRENESAS 
2SC3356-T1B-A/SRENESAS 
2SC3357-T1-A RENESAS 
2SC3357-T1-A/RERENESAS 
2SC3357-T1-A/RFRENESAS 
2SC3405(Z)TOSHIBA 
2SC3419-YTOSHIBA 
2SC3420-GRTOSHIBA 
2SC3420-GR(Q)TOSHIBA 
2SC3421-Y(Q)TOSHIBA 
2SC3422-YTOSHIBA 
2SC3440-T112-1FIDC 
2SC3502-ESANYO 
2SC3503DSTUFAIRCHILD 
2SC3503ESTUFAIRCHILD 
2SC3503FSTUFAIRCHILD 
2SC3518-Z-E1-AZ/LRENESAS 
2SC3519SANKEN POWER SYSTEM 
2SC3585-T1B-A/S(R45)RENESAS 
2SC3620TOSHIBA 
2SC3621-YTOSHIBA 
2SC3624-T1B-A L17RENESAS 
2SC3632-AZ/KRENESAS 
2SC3632-AZ/KWRENESAS 
2SC3632-Z-E1-AZ/KWRENESAS 
2SC3646T-TD-EONSEMI 
2SC3647S-TD-EONSEMI 
2SC3647T-TD-EONSEMI 
2SC3648T-TD-EONSEMI 
2SC3649S-TD-EONSEMI 
2SC3649T-TD-EONSEMI 
2SC3661-TB-ESANYO 
2SC3668-Y(TPF2.F)TOSHIBA 
2SC3668-Y.T2F(MTOSHIBA 
2SC3739-T1B-ARENESAS 
2SC3739-T1B-A B13RENESAS 
2SC3783TOSHIBA 
2SC3837KT146PROHM 
2SC3838KT146NROHM 
2SC3838KT146PROHM SEMICONDUCTOR 
2SC3838KT146PROHM 
2SC3838KT146QROHM 
2SC3862(TE85R)TOSHIBA 
2SC388ATMTOSHIBA 
2SC3902SONSEMI 
2SC3902SON SEMICONDUCTOR 
2SC3906KT146ROHM 
2SC3906KT146RROHM 
2SC3906KT146SROHM 
2SC3928A-T112-1SIDC 
2SC3969BTL-DROHM 
2SC4027S-TL-EONSEMI 
2SC4081FRAT106RROHM 
2SC4081T106QROHM 
2SC4081T106RROHM 
2SC4081T106SROHM 
2SC4081UBTLQROHM 
2SC4081UBTLRROHM 
2SC4082T106PROHM 
2SC4083T106NROHM 
2SC4083T106PROHM 
2SC4097GZT106QROHM 
2SC4097T106QROHM 
2SC4097T106RROHM 
2SC4098T106PROHM 
2SC4116-BL(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC4116-GR(TE85L.FTOSHIBA 
2SC4116-GR.LF(TTOSHIBA 
2SC4116-GRT5LFTTOSHIBA 
2SC4116-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC4116-Y.LF(BTOSHIBA 
2SC4116-Y.LF(TTOSHIBA 
2SC4117-GR(TE85L.FTOSHIBA 
2SC4132T100QROHM 
2SC4132T100RROHM 
2SC4154-T111-1GIDC 
2SC4155A-T111-1SIDC 
2SC4173-T1-A B13RENESAS 
2SC4178-T1-A/F13RENESAS 
2SC4213-A(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC4215-O(T5L.F.T)TOSHIBA 
2SC4215-O(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC4226-T1-ARENESAS 
2SC4226-T1-A/R24RENESAS 
2SC4226-T1-A/R25RENESAS 
2SC4227-T1-A(RRENESAS 
2SC4242-01FUJISEMI 
2SC4242-01SCFUJISEMI 
2SC4260TI-TL-QRENESAS 
2SC4272-FBJT 
2SC4288A(GL)TOSHIBA 
2SC4331-Z-E1-AZRENESAS 
2SC4331-Z-E1-KWRENESAS 
2SC4400-3-TL-EONSEMI 
2SC4408(TE6.C.M)TOSHIBA 
2SC4409(F)TOSHIBA 
2SC4409(TE12L.F)TOSHIBA 
2SC4464XF-2ATLRENESAS 
2SC4487T-ANONSEMI 
2SC4487T-ANON SEMICONDUCTOR 
2SC4489S-ANSANYO 
2SC4497-O(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC4505T100PROHM 
2SC4548E-TD-EONSEMI 
2SC4549RENESAS 
2SC4549-AZ KWRENESAS 
2SC4555-6-TL-EONSEMI 
2SC4617ONSEMI 
2SC4617ON SEMICONDUCTOR 
2SC4617EBTLQROHM 
2SC4617EBTLRROHM 
2SC4617GONSEMI 
2SC4617GON SEMICONDUCTOR 
2SC4617GZTLQROHM 
2SC4617T1ONSEMI 
2SC4617T1GONSEMI 
2SC4617T1GON SEMICONDUCTOR 
2SC4617TLONSEMI 
2SC4617TLQROHM 
2SC4617TLRONSEMI 
2SC4617TLRROHM 
2SC4617TLSROHM 
2SC4618TLPROHM 
2SC461PCTZ-QRENESAS 
2SC4645E-ANSANYO 
2SC4649TLPROHM 
2SC4666-B(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC4672GT100QROHM 
2SC4672T100PROHM 
2SC4672T100QROHM 
2SC4686A(Q)TOSHIBA 
2SC4713KT146SROHM 
2SC4726TLPROHM 
2SC4738(T5LSONY.F)TOSHIBA 
2SC4738F-GR(T5L.F)TOSHIBA 
2SC4738FV-GR(TL3COTOSHIBA 
2SC4738-GR(T5L.F.TTOSHIBA 
2SC4738-GR(TE85L.FTOSHIBA 
2SC4738-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC4738-Y.LF(JTOSHIBA 
2SC4774T106RROHM 
2SC4774T106SROHM 
2SC4784YA-TR-ERENESAS ELECTRONICS AMERICA 
2SC4793TOSHIBA 
2SC4793(F.M)TOSHIBA 
2SC4901YK-TR-E-QRENESAS 
2SC4915-Y(TE85R.F)TOSHIBA 
2SC4926YD-TL-E-QRENESAS 
2SC4934E-KHRENESAS 
2SC4942-T1-AZ/AA2RENESAS 
2SC4957-T1-A T83RENESAS 
2SC5006-T1RENESAS 
2SC5006-T1-ARENESAS 
2SC5007NECELEC 
2SC5007-T1-ARENESAS 
2SC5008-T1-ARENESAS 
2SC5010-T1-ARENESAS 
2SC5053FT100QROHM 
2SC5053T100QROHM 
2SC5066-Y(T5L.F.T)TOSHIBA 
2SC5066-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC5075-(TP.Q)TOSHIBA 
2SC5084-O(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC5084-YT5LFTTOSHIBA 
2SC5085-Y(T5L.F.H)TOSHIBA 
2SC5085-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC5085-Y(TE85R.F)TOSHIBA 
2SC5086-O(TE85L)TOSHIBA 
2SC5087-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC5092-O(TE85L)TOSHIBA 
2SC5092-O(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC5093-O(TE85L)TOSHIBA 
2SC5103TLQROHM 
2SC5107-O(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC5108-Y(T5L.F.T)TOSHIBA 
2SC5108-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC5171(Q.M)TOSHIBA 
2SC5198-OTOSHIBA 
2SC5198-O(Q)TOSHIBA 
2SC5198-O(S1.X.S)TOSHIBA 
2SC52000TUFAIRCHILD 
2SC5200N(S1.X.S)TOSHIBA 
2SC5200-O(Q)TOSHIBA 
2SC5200OTUFAIRCHILD 
2SC5200RTUFAIRCHILD 
2SC5201(TE6.F.M)TOSHIBA 
2SC5226-4-T-TL-ESANYO 
2SC5226A-5-TL-EONSEMI 
2SC5227-5-T-TB-ESANYO 
2SC5231A-8-TL-EONSEMI 
2SC5231A-9-TL-EONSEMI 
2SC5242OTUFAIRCHILD 
2SC5242RTUFAIRCHILD 
2SC5299SANYO 
2SC5342SFYAUKCONNECT 
2SC5342SYAUK 
2SC5343SFYAUK 
2SC5344SFYAUKCONNECT 
2SC5359-O(Q)TOSHIBA 
2SC5368TOSHIBA 
2SC5376-A.LF(TTOSHIBA 
2SC5376-B(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC5376FV-A(TPL3.ZTOSHIBA 
2SC5477-T112-1IDC 
2SC5488A-TL-HONSEMI 
2SC5507-T2-ARENESAS 
2SC5508-T2-ARENESAS 
2SC5508-T2B-ARENESAS 
2SC5549.T6F(JTOSHIBA 
2SC5551AE-TD-EON SEMICONDUCTOR 
2SC5555ZD-TR-ERENESAS 
2SC5566-TD-EONSEMI 
2SC5566-TD-EON SEMICONDUCTOR 
2SC5585TLROHM 
2SC5658GT2LRROHM 
2SC5658M3T5GON SEMICONDUCTOR 
2SC5658M3T5GONSEMI 
2SC5658RM3T5GONSEMI 
2SC5658T2LROHM 
2SC5658T2LQROHM 
2SC5658T2LRROHM 
2SC5659T2LPROHM 
2SC5661T2LPROHM 
2SC5662T2LPROHM SEMICONDUCTOR 
2SC5706-TL-EON SEMICONDUCTOR 
2SC5706-TL-EONSEMI 
2SC5706-TL-HONSEMI 
2SC5707-EONSEMI 
2SC5707-EON SEMICONDUCTOR 
2SC5707-TL-EON SEMICONDUCTOR 
2SC5707-TL-EONSEMI 
2SC5712(TE12L.F)TOSHIBA 
2SC5714(TE12L)TOSHIBA 
2SC5734RTL-DROHM 
2SC5753-T2-ARENESAS 
2SC5755-TE85L.FTOSHIBA 
2SC5810(TE12L.F)TOSHIBA 
2SC5824T100QROHM SEMICONDUCTOR 
2SC5824T100QROHM 
2SC5824T100RROHM 
2SC5825FRATLQROHM 
2SC5825TLQROHM 
2SC5825TLRROHM 
2SC5866TLRROHM 
2SC5868FRATLRROHM 
2SC5880TV2RROHM 
2SC5881TLRROHM 
2SC5886(TE16L1.NQ)TOSHIBA 
2SC5886A(T6L1CLANQTOSHIBA 
2SC5916TLQROHM 
2SC5949-O(Q)TOSHIBA 
2SC6026MFV(TL3SN.TTOSHIBA 
2SC6026MFV-GR(L3.TTOSHIBA 
2SC6061(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC6062(TE85L.F)TOSHIBA 
2SC6076(T6L1STL.NVTOSHIBA 
2SC6124(T2LRICOKZFTOSHIBA 
2SC6135.LF(TTOSHIBA 
2SC6139(TPF2.F)TOSHIBA 
2SC6139.T2F(MTOSHIBA 
2SC6144SGONSEMI 
2SC941TM-O(F.T)TOSHIBA 
2SC945KNECELEC 
2SC945LKNECELEC 
2SC945L-P-T92-KUST 
2SC945-PBLU 
2SCR502UBTLROHM 
2SCR522UBTLROHM 
2SCR523EBTLROHM 
2SCR523MT2LROHM 
2SCR533PT100ROHM 
2SCR543DTLROHM 
2SCR544RTLROHM 
2SCR553PGZET100ROHM 
2SCR553PT100ROHM 
2SCR554PT100ROHM 
2SD 596-T1B-ARENESAS 
2SD 882-AZRENESAS 
2SD1005-T1-AZ/BURENESAS 
2SD1047STMICROELECTRONICS 
2SD1047ESANYO 
2SD1052ATOSHIBA 
2SD1061RONSEMI 
2SD106AI-17CONCEPT 
2SD1071SCFUJISEMI 
2SD1220-Y(T6L1.NQ)TOSHIBA 
2SD1221-Y(Q)TOSHIBA 
2SD1247-T-AESANYO 
2SD1306NETL-E-QRENESAS 
2SD1306NETL-QRENESAS 
2SD1306NETR-ERENESAS 
2SD1323-PTOSHIBA 
2SD1323-QTOSHIBA 
2SD1323-RTOSHIBA 
2SD1367BCTRRENESAS 
2SD1410ATOSHIBA 
2SD1415ATOSHIBA 
2SD1415A(F)TOSHIBA 
2SD14500RAROHM 
2SD1484KT146QROHM 
2SD1525(FTOSHIBA 
2SD1610C-TRENESAS 
2SD1616AL-G-T92-BUTC 
2SD1623T-TD-EON SEMICONDUCTOR 
2SD1623T-TD-EONSEMI 
2SD1624G-S-AB3-RUTC 
2SD1624S-TD-EONSEMI 
2SD1624S-TD-EON SEMICONDUCTOR 
2SD1624T?TD-EONSEMI 
2SD1628G-TD-EONSEMI 
2SD1662-1(F)TOSHIBA 
2SD1664T100QROHM 
2SD1664T100RROHM 
2SD1733TLRROHM 
2SD1757KT146RROHM 
2SD1759TLROHM 
2SD1760TLQROHM 
2SD1760TLRROHM 
2SD1766T100QROHM 
2SD1766T100RROHM 
2SD1767T100QROHM 
2SD1767T100RROHM SEMICONDUCTOR 
2SD1781KT146QROHM 
2SD1781KT146RROHM 
2SD1781TK146RROHM 
2SD1782KT146QROHM 
2SD1782KT146RROHM SEMICONDUCTOR 
2SD1782KT146RROHM 
2SD1802S-TL-EONSEMI 
2SD1802S-TL-EON SEMICONDUCTOR 
2SD1803T-TL-HONSEMI 
2SD1816L-R-TN3-RUTC 
2SD1816S-TL-EONSEMI 
2SD1816-S-TL-ESANYO 
2SD1816T-TL-EONSEMI 
2SD1816T-TL-ESANYO 
2SD1816T-TL-HONSEMI 
2SD1819ARLPANASONIC 
2SD1819KRLPANASONIC 
2SD1856NROHM 
2SD1857FTV2RROHM 
2SD1857L-R-T9N-BUTC 
2SD1858TV2QROHM 
2SD1862TV2QROHM 
2SD1898T100ROHM 
2SD1898T100QROHM 
2SD1898T100RROHM SEMICONDUCTOR 
2SD1898T100RROHM 
2SD1899-AZ KRENESAS 
2SD1899-AZ KWRENESAS 
2SD1913R-DSANYO 
2SD1949T106RROHM 
2SD1953ONSEMI 
2SD1974ESTL-ERENESAS 
2SD1980TLROHM 
2SD2012STMICROELECTRONICS 
2SD2012TOSHIBA 
2SD2012(F.M)TOSHIBA 
2SD2098T100RROHM 
2SD2107WC-KHRENESAS 
2SD2114KT146VROHM 
2SD2118-TLRROHM 
2SD2142KT146ROHM 
2SD2143TLROHM 
2SD2150T100RROHM 
2SD2150T100SROHM 
2SD2170T100ROHM 
2SD2195T100ROHM 
2SD2206(TE6.F.M)TOSHIBA 
2SD2211T100QROHM 
2SD2212T100ROHM 
2SD2318TLVROHM 
2SD2351T106VROHM 
2SD2351T106WROHM 
2SD2353(Q.M)TOSHIBA 
2SD2390SANKEN POWER SYSTEM 
2SD2391T100QROHM 
2SD2394FROHM 
2SD2396FU6JROHM 
2SD2396KROHM 
2SD2399ROHM 
2SD2444KT146RROHM 
2SD2462(TP.Q)TOSHIBA 
2SD2537T100VROHM 
2SD2652F-T106ROHM 
2SD2652T106ROHM 
2SD2653KT146ROHM 
2SD2654TLROHM 
2SD2654TLVROHM 
2SD2654-V-TLROHM 
2SD2656T106ROHM 
2SD2657KT146ROHM 
2SD2657TLROHM 
2SD2703TLROHM 
2SD2704KT146ROHM 
2SD300C17CONCEPT 
2SD300C17A0CONCEPT 
2SD300C17A1CONCEPT 
2SD313EONSEMI 
2SD315AICONCEPT 
2SD315AI-25CONCEPT 
2SD315AI-33CONCEPT 
2SD316EI-12CONCEPT 
2SD316EI-17CONCEPT 
2SD400F-MP-AESANYO 
2SD438E-MP-AESANYO 
2SD471-AZ-L1ARENESAS 
2SD526-YTOSHIBA 
2SD545E-NP-AASANYO 
2SD596-T1B-A/DV3RENESAS 
2SD596-T1B-A/DV4RENESAS 
2SD596-T1B-A/DV5RENESAS 
2SD633(Z)TOSHIBA 
2SD655DTZ-QRENESAS 
2SD655ETZ-E-QRENESAS 
2SD655ETZ-QRENESAS 
2SD669AL-D-T9N-BUTC 
2SD734-F-AASANYO 
2SD756AD-QRENESAS 
2SD756ADTZ-QRENESAS 
2SD780-T1B-A/DW4RENESAS 
2SD787E-QRENESAS 
2SD788CTZ-ERENESAS 
2SD788CTZ-E-QRENESAS 
2SD788E5-01TZ-QRENESAS 
2SD879SANYO 
2SD880L-TA3-TUTC 
2SD880-YUTC 
2SD882STMICROELECTRONICS 
2SD882(TO-126)NECELE 
2SD882-AZ(QAM)NECELEC 
2SD882-AZ/PRENESAS 
2SD882-AZ/PMWRENESAS 
2SD882-AZ/QRENESAS 
2SD882L-P-T60-KUTC 
2SD882QNECELEC 
2SD882SL-P-AB3-RUTC 
2SD965L-R-T92-BUST 
2-SFS30-10CW-12WLE 
2SH-C-02-TR-SMT-T/R-SGADAMTECH 
2SHD-C-18-TS-SGADAMTECH 
2SJ106-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SJ160-ERENESAS ELECTRONICS AMERICA 
2SJ177-ERENESAS 
2SJ182STR-ERENESAS 
2SJ210-T1B-ARENESAS 
2SJ243-T1-ARENESAS 
2SJ278MYTL-ERENESAS 
2SJ305(TE85L.F)TOSHIBA 
2SJ327-Z-E2-AZRENESAS ELECTRONICS AMERICA 
2SJ344(TE85L.F)TOSHIBA 
2SJ347(T5L.F.T)TOSHIBA 
2SJ347-TE85L.FTOSHIBA 
2SJ356-T1-AYRENESAS 
2SJ356-T1-AZRENESAS 
2SJ356-T2-AZ/PRRENESAS 
2SJ358-T1-AZRENESAS 
2SJ360(TE12L,F)TOSHIBA CORPORATION 
2SJ461-T1B-ARENESAS 
2SJ484WYTL-ERENESAS 
2SJ486ZU-TLRENESAS 
2SJ495-AZRENESAS 
2SJ504-ERENESAS 
2SJ518AZTR-ERENESAS 
2SJ533-ERENESAS 
2SJ547-ERENESAS 
2SJ553STL-ERENESAS 
2SJ553STR-ERENESAS 
2SJ567(6L1STANR.NQTOSHIBA 
2SJ598-ZK-E1-AZRENESAS 
2SJ599(0)-ZK-ERENESAS 
2SJ599-Z-AZRENESAS 
2SJ600-AZRENESAS 
2SJ607-AZRENESAS 
2SJ626-T1B-ATRENESAS 
2SJ652ON SEMICONDUCTOR 
2SJ652-RA11ONSEMI 
2SJ656ON SEMICONDUCTOR 
2SK 508-T1RENESAS 
2SK1058-ERENESAS ELECTRONICS AMERICA 
2SK1070PICTL-ERENESAS 
2SK1070PIDTL-ERENESAS 
2SK1070PIETL-ERENESAS 
2SK1081-01SCFUJISEMI 
2SK1109-ARENESAS 
2SK1109-A J34RENESAS 
2SK1118TOSHIBA 
2SK1120(F)TOSHIBA 
2SK1151SRENESAS 
2SK1170-ERENESAS 
2SK1254STL-ERENESAS 
2SK1306-E-QRENESAS 
2SK1317-ERENESAS ELECTRONICS AMERICA 
2SK1317-ERENESAS 
2SK1317-E-QRENESAS 
2SK1334BYTL-ERENESAS 
2SK1336-QRENESAS 
2SK1339-ERENESAS 
2SK1399-T2B-ARENESAS 
2SK1507-91MRFUJISEMI 
2SK1518-ERENESAS ELECTRONICS AMERICA 
2SK1528L-ERENESAS 
2SK1580(0)-T1-ARENESAS 
2SK1588-T1-AZRENESAS 
2SK1590RENESAS 
2SK1590-T1BRENESAS 
2SK1590-T1B-ARENESAS 
2SK1591-T1B-ARENESAS 
2SK161-YTOSHIBA 
2SK1622L-KHRENESAS 
2SK168E-E-QRENESAS 
2SK1697EYTL-ERENESAS 
2SK1764KYTR-ERENESAS 
2SK1772HYTR-ERENESAS 
2SK1775-ERENESAS ELECTRONICS AMERICA 
2SK1775-ERENESAS 
2SK1807-ERENESAS 
2SK1824-T1-ARENESAS 
2SK1827(TE85L.F)TOSHIBA 
2SK1829(TE85L.TOSHIBA 
2SK1830(TE85L.F)TOSHIBA 
2SK1830-T5L.F.TTOSHIBA 
2SK186DRENESAS 
2SK1875-BL(TE85L.FTOSHIBA 
2SK1875-V(TE85L.F)TOSHIBA 
2SK192A-BL(F)TOSHIBA 
2SK192A-GRTOSHIBA 
2SK192A-Y(F)TOSHIBA 
2SK192A-Y(TPE4.F)TOSHIBA 
2SK1930(Q)TOSHIBA 
2SK1940-01FUJISEMI 
2SK1940-01SCQFUJISEMI 
2SK1940-01SCQ-PFUJISEMI 
2SK2009(TE85L.F)TOSHIBA 
2SK2082-01SCFUJISEMI 
2SK208-GR(TE85L.F)TOSHIBA 
2SK208-O(TE85L.F)TOSHIBA 
2SK208-R(TE85L.F)TOSHIBA 
2SK208-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SK209-GR(TE85L.F)TOSHIBA 
2SK209-Y(TE85L.F)TOSHIBA 
2SK2109-T1-AYRENESAS 
2SK210-GR(TE85L.F)TOSHIBA 
2SK2112-T1-AYRENESAS 
2SK2112-T1-AZRENESAS 
2SK2158RENESAS 
2SK2158-T1B-ARENESAS 
2SK2158-T2BNECELEC 
2SK2158-T2B-ARENESAS 
2SK2159-T1-AZRENESAS 
2SK216-ERENESAS ELECTRONICS AMERICA 
2SK216-ERENESAS 
2SK2201(TE16L)TOSHIBA 
2SK2201(TE16L1.NQ)TOSHIBA 
2SK2225-80-ERENESAS 
2SK2225-80-E#T2RENESAS 
2SK2225-ERENESAS 
2SK2225-E-QRENESAS 
2SK2229(TP.Q)TOSHIBA 
2SK2232TOSHIBA 
2SK2267(Q)TOSHIBA 
2SK2313(F)TOSHIBA 
2SK2314TOSHIBA 
2SK2329L-ERENESAS 
2SK2334L-KHRENESAS 
2SK2381(F)TOSHIBA 
2SK2381(F.T)TOSHIBA 
2SK2385(F)TOSHIBA 
2SK2394-6-TB-EONSEMI 
2SK2394-6-TB-EON SEMICONDUCTOR 
2SK246-YTOSHIBA 
2SK2503TLROHM 
2SK2507TOSHIBA 
2SK2541ROHM 
2SK2552B-T1-A/CF/CHRENESAS 
2SK2602TOSHIBA 
2SK2608TOSHIBA 
2SK2615(TE12L.F)TOSHIBA 
2SK2625LSSANYO 
2SK2628LSSANYO 
2SK2648-01SCQ-PFUJISEMI 
2SK2654-01MRSCQFUJISEMI 
2SK2654-01SCROHM 
2SK2662TOSHIBA 
2SK2662(Q.T)TOSHIBA 
2SK2679(Q.T)TOSHIBA 
2SK2684-01STR-KHRENESAS 
2SK2700(Q.T)TOSHIBA 
2SK2717(F)TOSHIBA 
2SK2718TOSHIBA 
2SK2723-AZRENESAS 
2SK2744FTOSHIBA 
2SK2746(F.T)TOSHIBA 
2SK2746(STA1.F.T)TOSHIBA 
2SK2750(Q.T)TOSHIBA 
2SK2765-01SCFUJISEMI 
2SK2765-01SCQ-PFUJISEMI 
2SK2796STR-ERENESAS 
2SK2796STR-KHRENESAS 
2SK2843(Q.T)TOSHIBA 
2SK2844TOSHIBA 
2SK2847(F)TOSHIBA CORPORATION 
2SK2850-01FUJISEMI 
2SK2880-T112-AIDC 
2SK2887TLROHM 
2SK2933-ERENESAS 
2SK2936-ERENESAS 
2SK2937-ERENESAS 
2SK2962(TE6.F.M)TOSHIBA 
2SK2964(TE12L)TOSHIBA 
2SK2968(F)TOSHIBA 
2SK298RENESAS 
2SK2992(TE12L.F)TOSHIBA 
2SK2998?TE6.F.M?TOSHIBA 
2SK3018FPDT106ROHM 
2SK3018T106ROHM 
2SK3018WBJT 
2SK3018WGBJT 
2SK3019GZTLROHM 
2SK3019TLROHM 
2SK304-CTOSHIBA 
2SK304-DTOSHIBA 
2SK3065T100ROHM SEMICONDUCTOR 
2SK3065T100ROHM 
2SK3074(TE12L.F)TOSHIBA 
2SK3077(TE85L.F)TOSHIBA 
2SK3078(TE12L.F)TOSHIBA 
2SK3078A(TE12L.F)TOSHIBA 
2SK3079A(TE12L.Q)TOSHIBA 
2SK3107-T1-ARENESAS 
2SK3113B-S15-AYNECELEC 
2SK3113B-S15-AY  RENESAS 
2SK3114B-S17-AYRENESAS 
2SK3115B-S17-AYRENESAS 
2SK3126TOSHIBA 
2SK313RENESAS 
2SK3147S-ERENESAS 
2SK3148-ERENESAS 
2SK3150L-ERENESAS 
2SK3155-ERENESAS 
2SK3157RENESAS 
2SK3205(TE16L1.NQ)TOSHIBA 
2SK3212-ERENESAS 
2SK3229-ERENESAS 
2SK3264-01MRFUJISEMI 
2SK3298B-S17-AYRENESAS 
2SK3301(Q)TOSHIBA 
2SK3316QTTOSHIBA 
2SK3325-AZRENESAS 
2SK3326RENESAS 
2SK3326B-S17-AYRENESAS 
2SK3337-01FUJISEMI 
2SK3355-AZRENESAS 
2SK3372GSLBFPANASONIC 
2SK3376B(T5LBSN)TOSHIBA 
2SK3376MFV-B(TL3.TTOSHIBA 
2SK3376TT-BTOSHIBA 
2SK3376TT-ETOSHIBA 
2SK3408-T1B-ARENESAS 
2SK34260TLPANASONIC 
2SK3426GULBFROHM 
2SK3435BRENESAS 
2SK3451-01MRSCFUJISEMI 
2SK3451-01MRSC-PFUJISEMI 
2SK3455RENESAS 
2SK3455B-S17-AYNECELEC 
2SK3462(TE16L1.NQ)TOSHIBA 
2SK3469-01MRFUJISEMI 
2SK346901MRS24PPSCK2FUJISEMI 
2SK3469-01MRSCFUJISEMI 
2SK3469-01MRSC-PFUJISEMI 
2SK3475(TE12L.F)TOSHIBA 
2SK3476(TE12L.F)TOSHIBA 
2SK3476(TE12L.Q)TOSHIBA 
2SK3479-Z-E1-AZRENESAS 
2SK3480-AZRENESAS ELECTRONICS AMERICA 
2SK3480-S12-AZRENESAS ELECTRONICS AMERICA 
2SK3482-ZRENESAS 
2SK3483(1)-S27-AYRENESAS 
2SK3484-Z RENESAS 
2SK3484-ZK-E1-AYRENESAS 
2SK3484-ZK-E1-AZRENESAS 
2SK3491-ESANYO 
2SK3502-01MRSC-PFUJISEMI 
2SK3503-T1-ARENESAS 
2SK3503-T1-A             RENESAS 
2SK3515-01MRSCFUJISEMI 
2SK3528-01RFUJISEMI 
2SK3528-01RSCFUJISEMI 
2SK3530-01MRFUJISEMI 
2SK3530-01MRSC-PFUJISEMI 
2SK3541GT2LROHM 
2SK3541T2LROHM 
2SK3548-01FUJISEMI 
2SK3554-01SCFUJISEMI 
2SK3561TOSHIBA 
2SK3561(Q)TOSHIBA 
2SK3561(STA4.Q.M)TOSHIBA 
2SK3561-DTOSHIBA 
2SK3562(Q.M)TOSHIBA 
2SK3562(S4TETV.X.MTOSHIBA 
2SK3562(STA4.Q.M)TOSHIBA 
2SK3562(STA4.X.S)TOSHIBA 
2SK3564(STA4.Q.M)TOSHIBA 
2SK3565(Q.M)TOSHIBA 
2SK3565(STA4.Q.M)TOSHIBA 
2SK3566QTOSHIBA 
2SK3567(S4TETV.X.MTOSHIBA 
2SK3567(STA4.Q.M)TOSHIBA 
2SK3568(STA4.Q.M)TOSHIBA 
2SK3568(STA4.X.M)TOSHIBA 
2SK3568(STA4.X.S)TOSHIBA 
2SK3569TOSHIBA 
2SK3569(S4TETV.X.STOSHIBA 
2SK3569(STA4.Q.M)TOSHIBA 
2SK3569(STA4.X.S)TOSHIBA 
2SK3582MFV-B(TPL3)TOSHIBA 
2SK3582TT-BTOSHIBA 
2SK3582TT-B(T5L.F)TOSHIBA 
2SK3611-01MRFUJISEMI 
2SK3617-TL-ESANYO 
2SK3664-T1-ARENESAS 
2SK3666-2-TB-EONSEMI 
2SK3666-2-TB-EON SEMICONDUCTOR 
2SK3667(STA4.Q.M)TOSHIBA 
2SK3673-01MRSC-PFUJISEMI 
2SK3677-01MRFUJISEMI 
2SK3677-01MRSCFUJISEMI 
2SK3677-01MRSC-PFUJISEMI 
2SK3679-01MRFUJISEMI 
2SK3683-01MRFUJISEMI 
2SK3683-01MRSC-PFUJISEMI 
2SK3687-01MRSC-PFUJISEMI 
2SK3700(F)TOSHIBA 
2SK3704ON SEMICONDUCTOR 
2SK3715-AZRENESAS 
2SK3742(Q)TOSHIBA 
2SK3745LS-1EONSEMI 
2SK3746-1EON SEMICONDUCTOR 
2SK3747-1EON SEMICONDUCTOR 
2SK3747-1ETOSHIBA 
2SK3747-MG8ON SEMICONDUCTOR 
2SK3748ON SEMICONDUCTOR 
2SK3748-1EONSEMI 
2SK3756(TE12L.F)TOSHIBA 
2SK3767(S4TETV.X.MTOSHIBA 
2SK3773-62MRSC-PFUJISEMI 
2SK3782C-T1-ARENESAS 
2SK3782C-T1-A FERENESAS 
2SK3796-3-TL-EON SEMICONDUCTOR 
2SK3796-3-TL-EONSEMI 
2SK3797(STA4.Q.M)TOSHIBA 
2SK3812-ZP-E1-AYRENESAS ELECTRONICS AMERICA 
2SK3827ONSEMI 
2SK3857CT-B-TPL3TOSHIBA 
2SK3857MFV-B(TL3.TTOSHIBA 
2SK3857TV-BTOSHIBA 
2SK3857TV-B-TE85LTOSHIBA 
2SK38620ULBFPANASONIC 
2SK3878(F)TOSHIBA CORPORATION 
2SK3878(F.T)TOSHIBA 
2SK3878(STA1.E.S)TOSHIBA 
2SK3878A.S1VE(STOSHIBA 
2SK3903(F)TOSHIBA 
2SK3919-ZK-E1-AZNECELEC 
2SK3934TOSHIBA 
2SK3934(STA4.Q)TOSHIBA 
2SK3934(STA4.Q.M)TOSHIBA 
2SK3934(STA4.X.M)TOSHIBA 
2SK3948GTLBFPANASONIC 
2SK3948GULBFPANASONIC 
2SK3B78(STA.E.S)TOSHIBA 
2SK4002(Q)TOSHIBA 
2SK4003(Q)TOSHIBA 
2SK4015(STA4.Q)TOSHIBA 
2SK4018TOSHIBA 
2SK4019(Q)TOSHIBA 
2SK4026(Q)TOSHIBA 
2SK4043LSON SEMICONDUCTOR 
2SK4059MFV-B(TL3.TTOSHIBA 
2SK4059TK-ATOSHIBA 
2SK4065-DL-EONSEMI 
2SK4065-DL-EON SEMICONDUCTOR 
2SK4065-EON SEMICONDUCTOR 
2SK4066-DL-EONSEMI 
2SK4066-DL-EON SEMICONDUCTOR 
2SK4066-EON SEMICONDUCTOR 
2SK4070-S15-AYNECELEC 
2SK4079B(1)-T1B-ATRENESAS 
2SK4080-ZK-E1-AY LSRENESAS 
2SK4085LSON SEMICONDUCTOR 
2SK4085LS-1EONSEMI 
2SK4087LSON SEMICONDUCTOR 
2SK4088LSON SEMICONDUCTOR 
2SK4088LS-1EONSEMI 
2SK4092-ARENESAS 
2SK4097LSSANYO 
2SK4098FS-SPLSANYO 
2SK4099LSSANYO 
2SK4100LSSANYO 
2SK4103(TE16LI.NQ)TOSHIBA 
2SK4103-TE16L1.NQTOSHIBA 
2SK4105(Q.T)TOSHIBA 
2SK4107TOSHIBA 
2SK4107(F)TOSHIBA 
2SK4107(F.T)TOSHIBA 
2SK4107(S1V.E.S)TOSHIBA 
2SK4107(STA1.E.S)TOSHIBA 
2SK4108TOSHIBA 
2SK4108(F.T)TOSHIBA 
2SK4108(S1V.E.S)TOSHIBA 
2SK4108(STA1.E.S)TOSHIBA 
2SK4111TOSHIBA 
2SK4115(STA1.E.S)TOSHIBA 
2SK4124ON SEMICONDUCTOR 
2SK4125ON SEMICONDUCTOR 
2SK4125-1EON SEMICONDUCTOR 
2SK4145ARENESAS 
2SK4145A-S19-AYRENESAS 
2SK4145-S18/S19RENESAS 
2SK4145-S19-AYRENESAS 
2SK4146-S19RENESAS 
2SK4197FG-SPLSANYO 
2SK4198FGSANYO 
2SK4202(1)-S19-AYRENESAS 
2SK4206EU1AZPANASONIC 
2SK4207(Q)TOSHIBA 
2SK4210ON SEMICONDUCTOR 
2SK4212-ZK-E1-AYRENESAS 
2SK4213-ZK-E1-AYRENESAS 
2SK4221ON SEMICONDUCTOR 
2SK433-T112-1BIDC 
2SK433-T112-1EIDC 
2SK596S-BONSEMI 
2SK596S-CONSEMI 
2SK715U-ACONSEMI 
2SK879-O(TE85R.F)TOSHIBA 
2SK879-YTOSHIBA 
2SK879-Y(TE85R.F)TOSHIBA 
2SK880-GR(TE85L.F)TOSHIBA 
2SK889TOSHIBA 
2SK932-23-TB-EONSEMI 
2SK974L-ERENESAS 
2SK974L-E-QRENESAS 
2SK974STR-KHRENESAS 
2SK975TZ-ERENESAS 
2SN-BK-GSAMTEC 
2SP0115TCONCEPT 
2SP0115T2A0-06CONCEPT 
2SP0115T2A0-12CONCEPT 
2SP0115T2A0-17CONCEPT 
2SP0115T2A0-FF150R12ME3GCONCEPT 
2SP0115T2A0-FF225R12ME4CONCEPT 
2SP0115T2A0-FF300R12ME3CONCEPT 
2SP0115T2A0-FF300R12ME4CONCEPT 
2SP0115T2A0-FF300R17ME3CONCEPT 
2SP0115T2A0-FF300R17ME4CONCEPT 
2SP0115T2A0-FF450R06ME3CONCEPT 
2SP0115T2A0-FF450R12ME3CONCEPT 
2SP0115T2A0-FF450R12ME4CONCEPT 
2SP0115T2A0-FF450R17ME3CONCEPT 
2SP0115T2A0-FF450R17ME4CONCEPT 
2SP0115T2A0-FF600R06ME3CONCEPT 
2SP0115T2A0-FF600R17ME4CONCEPT 
2SP0320SCONCEPT 
2SP0320TCONCEPT 
2SP0320T2A0CONCEPT 
2SP0320T2A0-12CONCEPT 
2SP0320T2A0-17CONCEPT 
2SP0320T2B0-12CONCEPT 
2SP0320VCONCEPT 
2SP0320V2A0CONCEPT 
2SP0320V2A0-FF1400R12IP4CONCEPT 
2SP0320V2A0-FF900R12IP4CONCEPT 
2SP0325T2A0ENG-CM2500DY-24SCONCEPT 
2SP0325V2A0ENG-CM2500DY-24SCONCEPT 
2SS52MHONEYWELL 
2ST2121STMICROELECTRONICS 
2STA1695STMICROELECTRONICS 
2STA1943STMICROELECTRONICS 
2STA1943STM 
2STA1962STMICROELECTRONICS 
2STC4468STMICROELECTRONICS 
2STC5200STM 
2STC5242STMICROELECTRONICS 
2STF1360STMICROELECTRONICS 
2STF2340STM 
2STF2360STMICROELECTRONICS 
2STF2360STM 
2STL2580STMICROELECTRONICS 
2STN1360STMICROELECTRONICS 
2STN1360STM 
2STN2540STMICROELECTRONICS 
2STP535FPSTM 
2STR1160STM 
2STR1215STMICROELECTRONICS 
2STR1230STM 
2STR1240STMICROELECTRONICS 
2STR2160STM 
2STR2230STMICROELECTRONICS 
2STR2230STM 
2STR2240STMICROELECTRONICS 
2SWZ330MR05RUBYCON 
2SWZ330MR06RUBYCON 
2T01X1PX18000001(34E00VB2)EDISON 
2T03G15QDCKRG4QTI 
2T25-50QFRG4Q1TI 
2T28-33QDBVRG4Q1TI 
2T3HYE(0-20000)ppmCITY 
2T3HYT(0-2000)ppmCITY 
2U3820-50QDBVRG4Q1TI 
2U3823-33QDBVRG4Q1TI 
2U3823-50QDBVRG4Q1TI 
2U3824-33QDBVRG4Q1TI 
2U3836E18QDBVRG4Q1TI 
2U3836J25QDBVRG4Q1TI 
2U3837E18QDBVRG4Q1TI 
2U3838J25QDBVRG4Q1TI 
2U3838K33QDBVRG4Q1TI 
2V7002KT1GON SEMICONDUCTOR 
2V7002KT1GONSEMI 
2V7002LT1GONSEMI 
2V7002LT1GON SEMICONDUCTOR 
2V7002WT1GON SEMICONDUCTOR 
2W01G-E4/51VISHAY 
2W02G-E4/51VISHAY 
2W04GOODWORK 
2W06GOODWORK 
2W08GOODWORK 
2W10GFAIRCHILD 
2W10GMICROSEMI 
2W10GVISHAY 
2W12SCR3S12-AFSEIKO 
2W24SCR3D12-AFSEIKO 
2W24SCR3S05-AFSEIKO 
2W24SCR3S12-BFSEIKO 
2W48SCR3D05-BFSEIKO 
2W48SCR3D12-AFSEIKO 
2W48SCR3D15-BFSEIKO 
2W48SCR3S05-AFSEIKO 
2W48SCR3S05-BFSEIKO 
2W48SCR3S12-BFSEIKO 
2WM611B0C-AT-7HFOXCONN 
2WX111G1-16-7FFOXCONN 
2X6-FRE-SMD-(TE)-260C/10SSPK 
2Z802-015FOXCONN 
3.0SMCJ22A-TR-LTDIODES 
3.0SMCJ30A-13DIODES INC. 
3.0SMCJ58A-13DIODES 
3.14100.0010000CKCOMP 
3.2X2.5-SMD-SPKSPK 
30-01/A5C-ARTCEVERLIGHT ELECTRONICS 
30-01/G4C-ARTBEVERLIGHT 
30-01/R5C-AQSCEVERLIGHT 
30-01/X2C-FLNB/C20(GC)EVERLIGHT 
30-01/Y5C-AQSCEVERLIGHT 
30-01-B84-RFC-D4T1U1DH-AMEVERLIGHT 
30-01-B84-RFC-D4T1U1DH-AMEVERLIGHT ELECTRONICS 
30-02/R9C-AUWCEVERLIGHT 
30-02399ETCE 
30-02401ETCE 
30-02403ETCE 
30-02405ETCE 
30-02406ETCE 
30-02407ETCE 
30-02408ETCE 
30-02410ETCE 
3005P-1-503BOURNS 
3006P-007/102 LFBOURNS 
3006P-1-100BOURNS 
3006P-1-100LFBOURNS 
3006P-1-101BOURNS 
3006P-1-101LFBOURNS 
3006P-1-102LFBOURNS 
3006P-1-102ZLFBOURNS 
3006P-1-103LFBOURNS 
3006P-1-103ZBOURNS 
3006P-1-104LFBOURNS 
3006P-1-105BOURNS 
3006P-1-105LFBOURNS 
3006P-1-200BOURNS 
3006P-1-200LFBOURNS 
3006P-1-201BOURNS 
3006P-1-201LFBOURNS 
3006P-1-202LFBOURNS 
3006P-1-202ZLFBOURNS 
3006P-1-203LFBOURNS 
3006P-1-204LFBOURNS 
3006P-1-205BOURNS 
3006P-1-205LFBOURNS 
3006P-1-253BOURNS 
3006P-1-254BOURNS 
3006P-1-254LFBOURNS 
3006P-1-500BOURNS 
3006P-1-500LFBOURNS 
3006P-1-501LFBOURNS 
3006P-1-502LFBOURNS 
3006P-1-503LFBOURNS 
3006P-1-504BOURNS 
3006P-1-504LFBOURNS 
3006P-1-505BOURNS 
3006P-7-103LFBOURNS 
3006P-7-204LFBOURNS 
3006P-7-502LFBOURNS 
3006P-EZ3-102LFBOURNS 
3006P-EZ3-103LFBOURNS 
3006P-EZ3-202LFBOURNS 
3006P-EZ3-503LFBOURNS 
3006W-1-502LFBOURNS 
30074-VICOR 
30074(01827)VICOR 
30075-VICOR 
30075(01828)VICOR 
30076(03040)VICOR 
300867AAVID THERMALLOY 
30090VICOR 
3009P-1-201LFBOURNS 
3009P-1-204LFBOURNS 
3009P-1-501LFBOURNS 
300AWSP4R16WHTM1QEESWITCH 
300FW60A SAV C7X44RUBYCON 
300FW60A SAV F8X34RUBYCON 
300FW85A SAP F8.5X40RUBYCON 
300FW85A SAV CC8X44RUBYCON 
300P-ZCITY 
300U40AIR 
3010/10-C-2.3N-AU-2.3/0.5×6.0PTR 
3010/2GW-F-2.3N-AU-2.3PTR 
3010/2V-Y-2.3N-AU-1.9X1.0/1.0X4.0PTR 
3-0100103-4TE CONNECTIVITY 
3-0106505-2TE CONNECTIVITY 
3-0106506-2TE CONNECTIVITY 
3011/2GS-CL-1.8N-AU-2.3PTR 
3011/2GS-F-1.8N-AU-1.8PTR 
3011/2GS-F1-1.8N-HTK-3.0PTR 
3011/2GS-F1-1.8N-HTK-5.0PTR 
3011/2GS-F1-2.3N-HTK-4.0PTR 


Group A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M